Persondata

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtykke til, at vi må sende dig informationer om vores varer.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hans Kjær Lassen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Hans Kjær Lassen

Snaremosegaard ApS

Krogsagervej 50

7000 Fredericia.

CVR-nr.: 83570717

Telefon: 20454822

Mail: hklassen@snaremosegaard.dk


2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Udsendelse af nyhedsbrev. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: email adresse.


4. Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtager: www.mailchimp.com, som bruges til udsendelse at nyhedsbreve.


5. Overførsel til modtager i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtager uden for EU og EØS. Det drejer sig om www.mailchimp.com, som er beliggende i USA.


6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra din tilmelding til vores nyhedsbrev.


7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du afmelder dig vores nyhedsbrev.


8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.